Meedoen als student?

Inmiddels hebben wij genoeg deelnemers, de aanmelding is gesloten!

Onderzoek naar taalbegrip

Wat wordt onderzocht?             
Wij onderzoeken wat kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar oud begrijpen van taal. We kijken naar de rol van de situatie waarin taal wordt gebruikt, en naar de invloed van de sociale ontwikkeling van kinderen op taalbegrip. Om te weten te komen hoe het taalbegrip van volwassenen in dit soort situaties is nemen we het onderzoek ook af bij een groep volwassenen. Waar we precies naar kijken, leggen we na afloop van het onderzoek uit in een informatiebrief. U ontvangt deze brief zodra alle deelnemers aan het onderzoek hebben deelgenomen.  

Wanneer kunt u deelnemen?                 
– U bent student aan de Rijksuniversiteit Groningen.              
– Het Nederlands is uw moedertaal.       
– U bent niet gediagnosticeerd met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), een autismespectrumstoornis (ASS), of ADHD.          
– U heeft thuis een laptop of computer met een camera/webcam, microfoon, en een muis of touchpad. Deelname via een telefoon of tablet is niet mogelijk.   
– U heeft een goede internetverbinding.              

Hoe ziet het onderzoek eruit?  
Het onderzoek vindt online plaats via videobellen. We zullen twee keer met u bellen. De eerste keer duurt 25-30 minuten, de tweede keer 15-20 minuten. We vragen u dan om naar verhaaltjes te luisteren en hier vragen over te beantwoorden. Soms gaat dat door middel van knoppen op het scherm, en soms mondeling. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een vergoeding van €5,- als dank voor deelname aan het onderzoek.             

Waarom deelnemen aan het onderzoek?          
Het begrijpen van taal is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We weten echter nog te weinig over deze ontwikkeling. Met ons onderzoek proberen we beter te begrijpen wat taalbegrip makkelijker of moeilijker maakt. Hier kunt u aan bijdragen! Als volwassene geeft u ons informatie over taalbegrip op volwassen leeftijd.   

Welke gegevens worden verzameld en waarom?              
Wij hebben uw voor- en achternaam en emailadres nodig om contact op te nemen voor testafspraken en het toesturen van informatie. Verder zullen wij de volgende gegevens verzamelen: uw geboortedatum, geslacht, met welk geslacht u zich identificeert, eventueel gebruik van andere talen dan het Nederlands, en een eventuele diagnose van een ontwikkelingsstoornis. Deze gegevens worden verzameld omdat ze van invloed kunnen zijn op de resultaten van het onderzoek. Deze gegevens en de verkregen resultaten uit het onderzoek (de antwoorden op de vragen die gesteld worden tijdens het onderzoek) worden anoniem verwerkt. Er worden geen video-opnames gemaakt. Uw naam en emailadres worden uit onze gegevens verwijderd zodra het onderzoek is afgerond. De financiële afdeling van de universiteit zal u om gegevens vragen die nodig zijn om de vergoeding voor uw deelname uit te kunnen betalen.
              
Terugtrekken uit het onderzoek?          
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt dan ook op ieder moment, zonder consequenties, stoppen met het onderzoek. Alle verkregen gegevens zullen dan vernietigd worden. Indien u na afloop van deelname aan het onderzoek uw gegevens en onderzoeksresultaten wilt laten verwijderen dan kan dit tot 72 uur nadat u de extra informatiebrief over het onderzoek heeft ontvangen.

Aanmelden of meer informatie?            
Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden voor het onderzoek? Stuur dan een email naar Vera Hukker: v.hukker@rug.nl. Ook kunt u via dit emailadres vragen stellen over het onderzoek.              
         
Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?     
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Vera Hukker onder leiding van prof. dr. Petra Hendriks en dr. Simone Sprenger. Allen zijn werkzaam aan de Faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (CETO) van de Faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen: ceto@rug.nl.